• دبیران شیمی
 • طاهره انارکی
 • نرگش شمس محمدی
 • محمد تقی حاتمی
 • محمد نیکبخت
 • دبیران فیزک
 • ساناز اثناعشری
 • مهرنوش همتی نیا
 • محمد تقی حاتمی
 • محمد نیکبخت
 • دبیران زیست
 • الهام شهریاری
 • رضا آرین منش
 • محمد تقی حاتمی
 • محمد نیکبخت
 • ریاضی
 • احمد رضا ذاکرزاده
 • منصور دهقانی اصفهانی
 • فرحناز ارشدی
 • آمار و احتمال
 • محمد حسین انارکی
 • منصور دهقانی اصفهانی
 • فرحناز ارشدی
 • حسابان و هندسه
 • سید حسین میرحسینی
 • ناصر اشتری
 • فرحناز ارشدی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • پریسا اورک
 • سهیلا سلیمانی خواه
 • حسین صرفی
 • فائزه سادات هدایی
 • زبان انگلیسی
 • آذین بلوچستانی
 • مهتاب انتظام
 • حسین صرفی
 • فائزه سادات هدایی
 • زبان عربی
 • زهره نورجلیلی
 • امین یعقوبی
 • حسین صرفی
 • فائزه سادات هدایی
 • فلسفه و منطق
 • مریم ایزدیان
 • جامعه شناسی و روانشناسی
 • افسانه اویسی نژاد
 • تاریخ
 • اعظم کاظمی
 • تعلیمات دینی
 • ناهید خلیلی
 • زهرا مهدوی
 • جغرافیا
 • حنانه مرادمند
 • زهرا مهدوی
 • زمین شناسی
 • مژگان پورمنصوری
 • زهرا مهدوی
 • کارآفرینی
 • اکرم میری
 • آمادگی دفاعی
 • منیر السادات میرفندرسکی
 • تربیت بدنی
 • نرگس سعیدی زاده

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان- کوچه شهید موذن صفایی- پلاک ۱۰

شماره های تماس

03136271644 – 03136249045