nashriyeh

فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۷

لطفا با دقت تمام فرم را پر کنید. پر کردن تمامی فیلدها الزامی میباشد.لطفا دقت نمایید حجم عکس باید کم تر از ۲۵۰ کیلوبایت باشد در غیر اینصورت با مشکل مواجه میشوید.
نام:
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر

کد ملی:
ورودی نامعتبر

نام مدرسه فعلی:
ورودی نامعتبر

معدل:
ورودی نامعتبر

دعوت به آزمون دانش آموزان زیر معدل خیلی خوب امکان پذیر نمیباشد.

وضعیت نوشتاری:
ورودی نامعتبر

نام پدر:
ورودی نامعتبر

آیا پدر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل پدر:
ورودی نامعتبر

همراه پدر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

آیا مادر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل مادر:
ورودی نامعتبر

همراه مادر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

تعداد فرزندان
لطفا بفرمایید بزرگی شرکت شما چه میزان است ؟

سرپرست:
ورودی نامعتبر

وضعیت سکونت:
ورودی نامعتبر

آدرس منزل:
ورودی نامعتبر

آپلود عکس:
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم مورد نظر ۲۵۰ کیلوبایت میباشد

کد امنیتی:(*)
کد امنیتی:
ورودی نامعتبر

ثبت و دریافت کارت