sss

فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۹۹-۹۸

لطفا با دقت تمام فرم را پر کنید. پر کردن تمامی فیلدها الزامی میباشد.لطفا دقت نمایید حجم عکس و کارنامه باید کم تر از ۲۵۰ کیلوبایت باشد در غیر اینصورت با مشکل مواجه میشوید.
نام:
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر

کد ملی:
ورودی نامعتبر

نام مدرسه فعلی:
ورودی نامعتبر

معدل:
ورودی نامعتبر

دعوت به آزمون دانش آموزان زیر معدل خیلی خوب امکان پذیر نمیباشد.

وضعیت نوشتاری:
ورودی نامعتبر

نام پدر:
ورودی نامعتبر

آیا پدر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل پدر:
ورودی نامعتبر

همراه پدر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

آیا مادر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل مادر:
ورودی نامعتبر

همراه مادر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

تعداد فرزندان
لطفا بفرمایید بزرگی شرکت شما چه میزان است ؟

سرپرست:
ورودی نامعتبر

وضعیت سکونت:
ورودی نامعتبر

آدرس منزل:
ورودی نامعتبر

ذکر رتبه های دریافتی:
ورودی نامعتبر

دانش آموز عزیز در صورتیکه در زمینه های علمی یا فرهنگی،هنری رتبه ایی دریافت نموده اید لطفا ذکر نمایید.

آپلود عکس:
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم مورد نظر ۲۵۰ کیلوبایت میباشد

آپلود کارنامه نوبت اول
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم مورد نظر ۲۵۰ کیلوبایت میباشد

کد امنیتی:(*)
کد امنیتی:
ورودی نامعتبر

ثبت و دریافت کارت