کار با سیستم اعلام نمره

کار با سیستم اعلام نمره

اطلاعیه دانش آموزی

سیستم اعلام نمره دبیرستان دخترانه اسوه سیستم بسیار کاملی است.

از طریق این سیستم دانش آموزان با یوزر و پسورد اختصاصی از نمرات خد با خبر میشوند.چنانچه اعتراضی داشته باشند میتوانند با معلمان خود در تعامل باشند.معلمان عزیز موظف هستند هم پاسخ اولیا و هم پاسخ دانش آموزان را به صورت دقیق بدهند.
دبیران محترم از طریق این سیستم میتوانند برای دانش آموزان تکلیف مشخص کنند و از دانش آموزان آزمون های آنلاین بگیرند.

دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .