sss

اطلاعیه ثبت نام سال تحصیلی 100-99

اطلاعیه ها

از روز پانزده اسفند پورت ثبت نام اینترنی سایت باز خواهد شد.لذا خواهشمند است نسبت به پرکردن فرم ثبت نام که در این تاریخ باز میشود کوشا باشید .به دلیل متقاضی زیاد اولویت با کسانی است که زودتر نسبت به پرکردن این فرم اقدام کردند.

پس از ارسال فرم دبیرستان در تاریخ هایی که متعاقبا از طریق سایت اعلام میکند با شما تماس خواهد گرفت.

 نحوه برگزاری ورودی دبیرستان متوسطه اول اسوه

دانش آموزان از لحاظ علمی،هوش و تربیتی و فرهنگی در روزی که متعاقبا از طریق سایت دبیرستان اعلام میشود توسط مشاورین دبیرستان سنجیده میشوند.

دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .