گزارش

یکی از طرح های بسیار مهم دبیرستان دختزانه اسوه اعلام خصوصیات دانش آموزان در برد مدرسه است

هدف اصلی :تقویت بنیه آموزشی

آیا فکر میکنید انگیزه کافی برای مطالعه ندارید؟بیشتر دانش آموزان چنین مشکلی را برای یک بار یا بیشتر از یک تجربه میکنند.انگیزه برای مطالعه کردن مهم است.وقتی که انگیزه دارید میبینید که خیلی راحت است که در یک مدت زمان خاص تمرکزتان را حفظ کنید.وقتی که با انگیره نیستسد نه تنها تمرکز داشتن سخت است بلکه خواهید دید که حتی شزوع کزدن هم سخت است.

نكاتي چند در مورد روشهاي صحيح مطالعه

برنامه مشاوره تحصیلی سرکار خانم جزینی

اطلاعیه مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی های درسی خانم جزینی

اطلاعیه شماره یک در خصوص دفتر های برنامه ریزی تمامی پایه ها در هفته اول مهرماه به دانش آموزان تحویل داده می شود.