طرح شماره سه به نام بازدید علمی و آموزشی

طرح های کل سال تحصیلی

هدف اصلی :تربیتی آموزشی

سایر اهداف مورد نظر:بالا بردن سطح فراگیری دانش آموزان به طور عملی و حضور از ۸۰٪ به ۱۰۰٪ کل دانش آموزان انتقال یابد.

نام طرح:بازدید علمی آموزشی                 عنوان طرح:آموزشی-تربیتی                  دایره شمول:کل دانش آموزان              مدت زمان اجرا:کل سال تحصیلی

ردیف عنوان پروژه گونه
(روش اجرا)
(با چه چیز)امکانات مادی
ونیروی انسانی لازم
(چه کسی)مسئول یا
مسئولین پیگیری
(کجا و چه وقت)مکان لازم
و محدوده زمانی اجرا
ملاک و معیار
(ارزشیابی)
نحوه ارزشیابی میزان موفقیت
به درصد
۱ بازدید علمی و آموزشی بازدید از مراکز علمی،نمایشگاه ها، استفاده از آزمایشگاه و کارگاه،بر اساس اعلام نیاز یا از طرف دبیران و اولیا،تائید توسط شورای مدرسه و اداره آموزش و پرورش پرداخت هزینه توسط آموزشگاه و در صورت نیاز اولیا با توافق انجمن اولیا و مربیان با استفاده از دبیران و معاونین مدیر مدرسه،معاونین و مشاورین،انجمن اولیا و مربیان،دبیران مربوطه،متصدی کارگاه و آزمایشگاه کارخانجات،مراکز علمی و اماکن تفریحی،در طول سال تحصیلی آشنایی دانش آموزان با حرفه های مختلف و مسائل علمی تهیه گزارشات مربوط به بازدیدها توسط دانش آموزان و ازسال آن به دبیران و مربیان  
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .