طرح شماره یک به نام تلاش

طرح های کل سال تحصیلی

هدف اصلی :تقویت بنیه آموزشی

سایر اهداف مورد نظر:اضافه نمودن تعداد دانش آموزان تلاشگر،بالا بردن سطح علمی فراگیران و تقویت آن از ۸۰٪ به ۱۰۰٪ کل دانش آموزان انتقال یابد.

نام طرح:تلاش                                 عنوان طرح:آموزشی                   دایره شمول:کل دانش آموزان                         مدت زمان اجرا:کل سال تحصیلی

ردیف عنوان پروژه گونه
(روش اجرا)
(با چه چیز)امکانات مادی
ونیروی انسانی لازم
(چه کسی)مسئول یا
مسئولین پیگیری
(کجا و چه وقت)مکان لازم
و محدوده زمانی اجرا
ملاک و معیار
(ارزشیابی)
نحوه ارزشیابی میزان موفقیت
به درصد
۱ انگیزش ماهانه نمرات دانش آموزان بررسی میشود با تقدیرنامه و کارت  و همکاری دبیران معاونین و مشاورین در مدرسه از مهر تا اردیبهشت افزایش تعداد دانش آموزان تلاشگر در آموزشگاه نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران  
۲ فوق برنامه از اول مهر تا اردیبهشت برقراری کلاس های پیشرفته علوم و ریاضی مدیر و معاونین و مشاور مدرسه افزایش تعداد دانش آموزان تلاشگر در آموزشگاه نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران   
۳ کلاس های ادبیات فارسی از اول مهر همکاری دبیر مربوطه و کتاب اضافه مدیر و معاونین و مشاور در مدرسه از اول مهر افزایش تعداد دانش آموزان تلاشگر در آموزشگاه  نظرخواهی و درخواست نمره از همکاران  
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .