آیا فکر میکنید انگیزه کافی برای مطالعه ندارید؟بیشتر دانش آموزان چنین مشکلی را برای یک بار یا بیشتر از یک تجربه میکنند.انگیزه برای مطالعه کردن مهم است.وقتی که انگیزه دارید میبینید که خیلی راحت است که در یک مدت زمان خاص تمرکزتان را حفظ کنید.وقتی که با انگیره نیستسد نه تنها تمرکز داشتن سخت است بلکه خواهید دید که حتی شزوع کزدن هم سخت است.

دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .