مطالب بالا

غیبت فرزندان خود را مدیریت کنید

اطلاعیه شماره یک

غیبت هریک از دانش آموزان از طریق پیامک به والدین هر روز اطلاع رسانی می شود.

رفتار در منزل دانش آموزان

اطلاعیه شماره یک

تکمیل این فرم در راستای یاد گیری رفتارهای مطلوب می باشد خواهشمندیم با دقت کافی همراه با دانش آموز پر شود و تحویل معاونین داده شود.

تمرکز بیشتر فرزندانتان مبنی بر تمرکز درسی و تحصیلی

اطلاعیه شماره یک

با توجه به  این مساله که  تلفن های همراه  زمان مفید درسی و آموزشی دانش آموزان را در خانه مختل کرده است و  همچنین  آنها در شرف آمادگی برای آزمون های مبتکران و پیشرفت تحصیلی می باشد. جهت تمرکز بیشتر فرزندانتان مبنی بر تمرکز درسی و تحصیلی، از روز شنبه ۹۶/۸/۶ گوشی موبایل، تبلت، یا هر ابزار غیر ضروری از دسترس دانش آموزان خارج شود.


مدیریت اولیای محترم در انجام این امر مهم کمک شایانی به بهبود پیشرفت تحصیلی و روند آموزش می کند.ضمنا، همراه داشتن موبایل به هر دلیلی در مدرسه غیرقانونی است و درصورت رویت یا گرفتن آن به اداره آموزش و پرورش ارسال می گردد.
با تشکر مدیریت دبیرستان اسوه

 

کلاس بندی پایه هشتم به همراه برنامه کلاسی

اطلاعیه شماره دو

کلاس بندی پایه هشتم به همراه برنامه کلاسی

برنامه کلاسی به تفکیک پایه ها

شرح وظایف معاون آموزشی

غیبت فرزندان خود را مدیریت کنید

اطلاعیه شماره سه

غیبت هریک از دانش آموزان از طریق پیامک به والدین هر روز اطلاع رسانی می شود.