اولین جلسه هم اندیشی با اولیا ویژه پایه هشتم در دبیرستان دخترانه اسوه

اولین جلسه هم اندیشی با اولیا در دبیرستان دخترانه اسوه

اطلاعیه-پایه هشتم

والدین گرامی که در اولین جلسه ی هم اندیشی مورخه ۱۲  ۷ ۹۶ شرکت ننموده اند دلیل عدم حضور خود را به صورت مکتوب توسط فرزند خود به اینجانب اعلام نمایند


اولین گام ، مهمترین گام در رسیدن به موفقیت است با یاری از خداوند منان، سال تحصیلی 97-96 را شروع کردیم. هدف ما تداوم سیاستهای آموزشی و تربیتی سال گذشته و ارتقاء آن در سال جدید آموزشی می باشد، لذا در راستای این سپاسگزاری خواهان توجه والدین محترم به محتوای برنامه ریزی آموزشی دبیرستان هستیم.

رئوس برنامه های این جلسه عبارتند از :

  • آشنایی با قوانین و مقررات مدرسه  
  • تشریح امور مربوط به آزمونها و مشاوره
  • کلیه امور مربوط به کلاسهای تقویتی


زمان و مکان جلسه: روز چهارشنبه مورخ 12/7/96 از ساعت 16 الی 17:30 در دبیرستان دخترانه غیردولتی اُسوه حضور در این جلسه الزامی است.

توجه:

والدین گرامی که در اولین جلسه ی هم اندیشی مورخه ۱۲ ۷ ۹۶ شرکت ننموده اند دلیل عدم حضور خود را به صورت مکتوب توسط فرزند خود به اینجانب اعلام نمایند
با تشکر معاون پایه جراحی