برگزاری افتتاحیه مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه اسوه

برگزاری افتتاحیه مسابقات فرهنگی هنری و تقدیر از دانش آموزان رتبه های برتر این مسابقات در سال گذشته

برگزاری افتتاحیه مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان دخترانه اسوه