برنامه ی بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان هنرهای زیبا

برنامه ی بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان هنرهای زیبا

اطلاعیه-پایه نهم

برنامه ی بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان هنرهای زیبا به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه اسوه با رشته های هنرستانی

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید...