دریافت نتایج آزمون کلاسهای تابستانه

حضور والدین برای دریافت نتایج الزامی است.

اطلاعیه-پایه نهم

حضور والدین برای دریافت نتایج الزامی است.

جهت دریافت نتایج آزمون کلاسهای تابستانه لطفا فردا از ساعت ۹تا۱۲ مراجعه فرمایید.
خواهشمند است در ساعت تعیین شده در مدرسه حضور داشته باشید.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.