nashriyeh

اطلاعیه شماره یک در خصوص دفتر های برنامه ریزی

اطلاعیه مشاوره تحصیلی

اطلاعیه شماره یک در خصوص دفتر های برنامه ریزی تمامی پایه ها در هفته اول مهرماه به دانش آموزان تحویل داده می شود.

از والدین خواشند است که در این خصوص با مشاورین اختصاصی هر پایه همکاری لازم را داشته باشید.

باتشکر

حشمتی فر- جزینی