اطلاعیه شماره یک در خصوص دفتر های برنامه ریزی

اطلاعیه مشاوره تحصیلی

اطلاعیه شماره یک در خصوص دفتر های برنامه ریزی تمامی پایه ها در هفته اول مهرماه به دانش آموزان تحویل داده می شود.

از والدین خواشند است که در این خصوص با مشاورین اختصاصی هر پایه همکاری لازم را داشته باشید.

باتشکر

حشمتی فر- جزینی