اطلاعیه مهم در خصوص مشاوران تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه مشاوره تربیتی

اطلاعیه شماره یک:در خصوص مشاوران تحصیلی ۹۷-۹۶ به اطلاع همه والدین و دانش آموزان میزسانیم:

سرکار خانم جزینی  مخصوص دانش آموزان پایه هفتم و هشتم

سرکار خانم دکتر حشمتی فر مخصوص دانش آموزان پایه نهم

سرکار خانم مهدی پور مشاوره تربیتی کلیه پایه ها