نفرات برتر آزمون تابستانه پایه هفتم

نفرات برتر پایه هفتم

برترین ها

نفرات برتر آزمون تابستانه پایه هفتم اعلام شد.

ستایش عقاری راد

یلدا کاشی

بهار خیام نکوئی

تبریک و تهنیت به دانش آموزان فعال و سخت کوش امید است شاهد موفقیت های شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.