نفرات برتر آزمون تابستانه پایه هشتم

نفرات برتر آزمون تابستانه پایه هشتم

برترین ها

نفرات برتر آزمون تابستانه پایه هشتم اعلام شد.

پرنیا میرلوحی

ستایش مصدق

آوا بزرگیان

 

تبریک و تهنیت به دانش آموزان فعال و سخت کوش امید است شاهد موفقیت های شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.