کسب رتبه اول در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

کسب رتبه اول در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه نهم

 دبیرستان دخترانه اسوه موفق به کسب رتبه اول استان در سهمیه در جشنواره نوجوان خوارزمی در محور ایفای نقش زبان انگلیسی توسط دانش آموزان شیدا کرمی مفرد،پانته آ چرم دوز،آرینا غلامی به سرکار خانم رویا بهرامی کلیه دبیران و اولیا دانش آموزان تبریک میگوییم.