کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه هشتم

کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه هشتم

کسب رتبه دوم در جشنواره نوجوانان خوارزمی پایه هشتم

 دبیرستان دخترانه اسوه موفق به کسب رتبه دوم استان در سهمیه در جشنواره نوجوان خوارزمی در محور ایفای نقش زبان انگلیسی توسط دانش آموزان پرگل کورنگ بهشتی،روژان شجاعت،آوا صفدرزاده به سرکار خانم رویا بهرامی کلیه دبیران و اولیا دانش آموزان تبریک میگوییم.