افتخار آفرینی دانش آموزان پایه نهم را به دبیرستان پرتلاش اسوه تبریک میگوییم

افتخار آفرینی دانش آموزان پایه نهم را به دبیرستان پرتلاش اسوه تبریک میگوییم

رخدادها