اجرای موسیقی دختران دبیرستان دخترانه اسوه به مناسبت روز دانش آموز