فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 100-99

لطفا با دقت تمام فرم را پر کنید. پر کردن تمامی فیلدها الزامی میباشد.لطفا دقت نمایید حجم عکس باید کم تر از ۲۵۰ کیلوبایت باشد در غیر اینصورت با مشکل مواجه میشوید.
نام:(*)
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر

کد ملی:
ورودی نامعتبر

نام مدرسه فعلی:
ورودی نامعتبر

معدل:
ورودی نامعتبر

تذکر 1-معدل زیر 19 پذیرفته نمیشود 2-دروس ریاضی و علوم باید 19 به بالا باشد.درغیر اینصورت از طرف مدیر سایت ثبت نام شما قطعی نمیشود.

نمره درس ریاضی:
ورودی نامعتبر

نمره درس علوم:
ورودی نامعتبر

کدام رشته تحصیلی دارای اولویت بیشتر است؟
ورودی نامعتبر

آپلود کارنامه
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم فایل ۲۵۰ کیلوبایت

وضعیت نوشتاری:
ورودی نامعتبر

نام پدر:
ورودی نامعتبر

آیا پدر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل پدر:
ورودی نامعتبر

همراه پدر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

آیا مادر در قید حیات است؟
ورودی نامعتبر

شغل مادر:
ورودی نامعتبر

همراه مادر:
ورودی نامعتبر

لطفا کانال تبلیغات پیام کوتاه خود را باز کنید تا از اطلاع رسانی های ما با خبر شوید.

تعداد فرزندان
ورودی نامعتبر

سرپرست:
ورودی نامعتبر

وضعیت سکونت:
ورودی نامعتبر

آدرس منزل:
ورودی نامعتبر

آپلود عکس:
ورودی نامعتبر

حداکثر حجم مورد نظر ۲۵۰ کیلوبایت میباشد

کد امنیتی:(*)
کد امنیتی:
ورودی نامعتبر

ثبت و دریافت کارت