nash2

برای ساختن فرزندان

برای ساختن فرزندان

راه کارهای مشاوره ایی

راه کارهای مشاوره ایی نوجوانان

برای ساختن فرزندان
باید نخست خویش را بسازی،
در غیر اینصورت، فرزندان را برای نیازهای حیوانی، فرار از تنهایی
یا پر کردن چاله‌های وجودت
پدید آورده‌ای!!

 

بنر نقاشی
بنر انگیزشی
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .