وظایف دپارتمان مشاوره دبیرستان متوسطه دوم دخترانه اُسوه

اطلاعیه مشاوره تحصیلی

دپارتمان مشاوره:

 مشاوره،برنامه ریزی،پشتیبانی
برنامه ریزی تخصصی

ارتباط مستمر با اولیا

تماس با دانش آموزان

بررسی و تحلیل کارنامه آزمون

پرسش و پاسخ درسی از دانش آموزان بر اساس برنامه ریزی قبلی

برگزاری کارگاه های مشاوره

طرح های ویيه ارتقا معدل

آموزش شیوه های صحیح مطالعه و تکنیک تست زدن

بنر نقاشی
بنر انگیزشی
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .