برگزاری جلسه آموزش خانواده ویژه اولیاء پایه هفتم ،با موضوع«ارتباط موثر با نوجوان »

ترامپ و منتقدانش یکدیگر را به ارتباطات مخفیانه با روسیه متهم کردند

اطلاعیه پایه هفتم

جلسه آموزش خانواده  ویژه اولیاء پایه هفتم ،با موضوع«ارتباط موثر با نوجوان »با حضور اقای مظاهری زاده مشاور و دکتر غفارزاده موسس دبیرستان تشکیل گردید.

جلسه آموزش خانواده: جلسه آموزش خانواده  ویژه اولیاء پایه هفتم ،با موضوع«ارتباط موثر با نوجوان »با حضور اقای مظاهری زاده مشاور و دکتر غفارزاده موسس دبیرستان تشکیل گردید

 

با محوریت  راهکارهای روان شناسانه برای ارتباط موثر اولیا با فرزندان و چگونگی ارتقا آموزشی دانش آموزان  ارائه گردید.

جلسه آموزش خانواده  ویژه اولیاء پایه هفتم ،با موضوع«ارتباط موثر با نوجوان »با حضور اقای مظاهری زاده مشاور و دکتر غفارزاده موسس دبیرستان تشکیل گردید و مطالب بسیار ومفیدی با محوریت  راهکارهای روان شناسانه برای ارتباط موثر اولیا با فرزندان و چگونگی ارتقا آموزشی دانش آموزان  ارائه گردید.
از اولیاء گرامی که احساس مسئولیت کرده بودند و در جلسه حضور داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.

بنر نقاشی
بنر انگیزشی
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .