قابل توجه والدین محترم پایه هفتم

قابل توجه والدین محترم پایه هفتم

اطلاعیه پایه هفتم

شروع کلاس های تقویتی پایه هفتم

دانش آموزان پایه هفتم اولین جلسه کلاس تقویتی ریاضی نیز روز شنبه ۹۶/۹/۱۶ ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد. دانش آموزانی که در درس ریاضی ضعیف هستند الزاما در این کلاس ها شرکت خواهند کرد.