کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه نهم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه نهم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

تشویقات ماهیانه پایه نهم

کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه نهم در سطح دبیرستان های پسرانه استان به دبیران،کارکنان،دانش آموزان و خانواده محترمشان تبریک عرض مینماییم.

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم:

 

w5