برگزاری اردو شیخ بهایی روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه

برگزاری اردوها

دبیرستان پسرانه اسوه هر سال پس از برگزاری امتحانات پایانی ترم اول به منظور ایجاد نشاط در دانش آموزان اردویی تدارک میبیند برای مشاهده تصاویر کلیک کنید...