رابطه " مطالعه " و " استرس"

رابطه " مطالعه " و " استرس"

اطلاعیه مشاوره تحصیلی

راه کارهای مشاوره ایی:رابطه " مطالعه " و " استرس"

مطالعه استرس را کم می کند.
زمانی که استرس دارید ترجیح می دهید چه کارهایی انجام دهید؟ پیاده روی کنید؟ موسیقی گوش دهید؟ یا ...
محققان دانشگاه ساسکس اطمینان داده اند که در مواقع استرس باید مطالعه کرد.

تحقیقاتی که انجام داده اند نشان داده است که مطالعه در مقایسه با موسیقی، پیاده روی و حتی قهوه بهترین روش برای غلبه به استرس است. افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند با مطالعه به مدت 6 دقیقه توانسته بودند استرس خود را کاهش دهند