اسامی دانش آموزان راه یافته به مسابقات علمی از تمامی پایه ها

کسب رتبه پنجم در آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم دبیرستان پسرانه اسوه

رخدادها

دانش آموزان دبیرستان پسرانه اسوه در تمامی پایه ها به مسابقات علمی راه پیدا کردند.این موفقیت را به تمامی دبیران سخت کوش دبیرستان پسرانه اسوه تبریک میگوییم.

 mosabeghat elmi