کسب رتبه ششم توسط دانش آموزان پایه هفتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

کسب رتبه ششم توسط دانش آموزان پایه هفتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

رخدادها

کسب رتبه ششم توسط دانش آموزان پایه هفتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان اصفهان را به کلیه دبیران،پرسنل،دانش آموزان و خانواده های محترمشان تبریک میگوییم.

نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم

w3