کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه هشتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه هشتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان

رخدادها

کسب رتبه سوم توسط دانش آموزان پایه هشتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان اصفهان را به کلیه دبیران،پرسنل،دانش آموزان و خانواده های محترمشان تبریک میگوییم.

 نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم:

w4