برگزاری کلاس تشریح درس شیرین زیست ویژه پایه دهم تجربی

برگزاری کلاس تشریح درس شیرین زیست ویژه پایه دهم تجربی